Novinka v portfóliu

Ponúkame váženie nákladných vozidiel na cestnej váhe s max. nosnosťou 60 ton s tlačou vážneho lístka. Poplatok 20€.

VIAC NEŽ 10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

PROTRANS s.r.o. bola založená v roku 2007 ako fyzická osoba špecializujúca sa na vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú dopravu.

100% SOLVENTNOSŤ

Splatné záväzky zo zmlúv sme schopní plniť včas, v požadovanej výške a požadovaným spôsobom.

CERTIFIKOVANÉ VÁHY

V rámci našich služieb používame
výhradne digitálne certifikované váhy.

INDIVIDUÁLNA CENOTVORBA

Poskytujeme individuálnu cenotvorbu podľa dodaného množstva materiálu.

Čo nás charakterizuje

Protrans s.r.o.

K hlavným cieľom spoločnosti patrí spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb, materiálov, osobným prístupom k individuálnym požiadavkám zákazníka a tiež  s ohľadom na životné prostredie.

VIAC O SPOLOČNOSTI

Flexibilita k požiadavkám zákazníka

Osobný prístup k zákazníkom

Kvalita poskytovaných služieb

Ohľad na životné prostredie

VYKUPUJEME DRUHOTNÉ SUROVINY

Papier a lepenka

200 101

Meď, bronz a mosadz

200 140 01

Hliník

200 140 02

Železo a oceľ

200 140 05

Olovo

200 140 03

Nerez

200 140 05  

NEVYKUPUJEME:

Kanalizačné poklopy a kryty kanalizačných vpustí a odpad zo závlahových detailov
Chladničky a práčky
Staré vozidlá
Kovový alebo neželezný odpad z koľajových vedení a zariadení
Predmety pochádzajúce z cintorínov a pod., výnimku tvoria samotní správcovia týchto zariadení
ZISTIŤ VIAC

POSKYTUJEME SLUŽBY

PREDÁVAME STAVEBNÝ MATERIÁL

null

ŠTRKY PIESKY

predaj >

null

KAMENIVO

predaj >

null

OKRASNÉ KAMENIVO

predaj >

null

CEMENT

predaj >