ZBER A ZHODNOCOVANIE STAVEBNÉHO ODPADU

Spoločnosť PROTRANS SK s.r.o. vykonáva na vlastnej skládke na Močarianskej ulici č. 16 v Michalovciach:

zber
uskladňovanie
zhodnocovanie stavebného odpadu drvením

Spoločnosť PROTRANS SK s.r.o.  vykonáva nasledujúce činnosti:

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností R1 až R11

R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností
R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Kontaktujte nás

PREDMET ZHODNOCOVANIA

17 01 01 (betón)
17 03 02 (bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01)
17 08 02 (stavebné materiály obsahujúce na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01)
17 01 02 (tehly)
17 05 06 (výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05)
17 05 04 (zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03)
17 01 03 (obkladačky, dlaždice)
17 05 08 (štrk zo železničného zvršku iné ako uvedený v 17 05 07)
17 01 07 (zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06)

PRIEBEH RECYKLÁCIE

Po zhodnotení stavebného odpadu (drvením) vzniká recyklovaný materiál,  ktorý je ďalej ponúkaný zákazníkom na predaj.

PRÍJEM STAVEBNÉHO ODPADU KATEGÓRIE 'O'

Kód odpadu Materiál Cena za tonu
170101 BETÓN 8€
170102 TEHLY 9€
170107 ZMESI BETÓNU, TEHÁL, OBKLADAČIEK 10€
170302 BITÚMENOVÉ ZMESI 8€
170504 ZEMINA A KAMENIVO 8€
170506 VÝKOPOVÁ ZEMINA 7€
170508 ŠTRK ZO ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU 7€
170802 STAVEBNÉ MATERIÁLY NA BÁZE SADRY 19€

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH.

PREDAJ RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Frakcia      Materiál Cena za tonu
0/63                      Recyklovaný betón                    6,00 €

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH.

ZABEZPEČÍME ODVOZ A MANIPULÁCIU SO STAVEBNÝM ODPADOM

ODVOZ A MANIPULÁCIU SO STAVEBNÝM ODPADOM VÁM ZABEZPEČÍME ZA POMOCI VLASTNEJ AUTODOPRAVY.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE